Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Érzelmi intelligencia fejlesztése
Képzés típusa távoktatás (kontakt órás)
Besorolás Pedagógus továbbképzés
Oktatás módja Képzés
Képzés jellege (2019-ig) szakmai továbbképző
Óraszám 30 óra (8 óra kontakt óra)
Tanóra hossza 45 Perc
Min. létszám 1 Fő
Max. létszám 30 Fő
Alapítási engedély szám 9-333/2018
Megszerezhető végzettség Tanúsítvány
Kreditpontok száma 30
Szintfelmérés kérhető nem
Vizsgával zárul a képzés igen
Vizsgára bocsátás feltétele részvétel a kontakt órákon és az elektronikus oktatóanyagban előírt idő eltöltése
Számonkérés módja vizsga
Képzés célja A továbbképzés célja az óvodapedagógusok szakmai repertoárjának bővítése, emocionális tudásának elmélyítése. Az érzelmi intelligencia fejlesztésével, valamint az óvodapedagógus által használt tudatos, én-üzeneteket tartalmazó kommunikáció segítségével egy feszültségmentesebb, megoldásorientált nevelői attitűd kialakítása. További cél a naprakész elméleti ismeretek megszerzésén túl olyan gyakorlati tippek, jó gyakorlatok ismertetése, amelyek segítik egy támogató óvodai közeg kialakítását, ezzel segítve a pedagógusok munkáját és a gyermekek harmonikusabb szociális fejlődését és beilleszkedését. A továbbképzésen elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek segítségével a pedagógus a speciális igényekkel rendelkező gyermekek számára is képessé válik hathatós segítséget nyújtani.
Képzés célcsoportja A továbbképzési program célcsoportjának tekinthetők mindazon óvodapedagógusok, akik szeretnék ismereteiket bővíteni az érzelmi intelligencia tudatos fejlesztésében.
Kompetenciák A képzésben résztvevő: ismerje az érzelmi intelligencia fogalmát, modelljeit; ismerje az érzelmi intelligencia fejlődésének szakaszait; a korai kötődési mintázatokat, az anya-gyermek kapcsolatát és a mintakövetés fontosságát; ismerje az érzelmi intelligencia fejlesztésének előnyeit, pozitív hatásait; sajátítsa el az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségeit, módjait, legyen képes alkalmazni az érzelmi intelligencia fejlesztésére bemutatott terápiás módszereket; ismerje az érzelmi fejlesztés alapelveit és alkalmazási lehetőségeit, legyen képes a fejlesztést támogató fizikai környezet kialakítására; sajátítsa el, hogy az egyes nehézségek hogyan befolyásolják az érzelmi intelligencia működését, kialakulását az eltérő, sajátos bánásmódot igénylő gyermekek esetében; ismerje a sajátos nevelési szükségletű gyermekek érzelmi intelligenciájának nehézségspecifikus fejlesztésének lehetőségeit; legyen képes saját érzelmi intelligenciájának fejlesztésére; sajátítsa el az önfejlesztés módjait; ismerje az egyes nevelési stílusokat. A továbbképzés tananyagegységei: 1. Az érzelmi intelligencia fogalomrendszere 2. Az érzelmi intelligencia fejlődése 3. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének pozitív hozadéka 4. Az érzelmi intelligencia fejlesztése óvodás korban 5. A támogató óvodai közeg kialakítása 6. Érzelmi intelligencia és sajátos nevelési szükségletű gyermekek 7. Az érzelmi intelligencia fejlesztése sajátos nevelési szükségletű gyerekeknél 8. A pedagógus személyisége
Előzetesen elvárt ismeret Felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.
Szükséges iskolai végzettség felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
Szükséges szakmai végzettség óvodapedagógus végzettség
Kihelyezett formában elérhető nem

Induló képzések

Jelenleg nem hirdetünk egyetlen képzést sem. Kérjük, látogasson vissza később vagy érdeklődjön cégünk elérhetőségein.

Érzelmi intelligencia fejlesztése

A továbbképzés célja az óvodapedagógusok szakmai repertoárjának bővítése, emocionális tudásának elmélyítése. Az érzelmi intelligencia fejlesztésével, valamint az óvodapedagógus által használt tudatos, én-üzeneteket tartalmazó kommunikáció segítségével egy feszültségmentesebb, megoldásorientált nevelői attitűd kialakítása. További cél a naprakész elméleti ismeretek megszerzésén túl olyan gyakorlati tippek, jó gyakorlatok ismertetése, amelyek segítik egy támogató óvodai közeg kialakítását, ezzel segítve a pedagógusok munkáját és a gyermekek harmonikusabb szociális fejlődését és beilleszkedését. A továbbképzésen elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek segítségével a pedagógus a speciális igényekkel rendelkező gyermekek számára is képessé válik hathatós segítséget nyújtani.