Közösségépítés élménypedagógiával

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék az élménypedagógia alapfogalmait, a szociális kompetenciákat és képesek legyenek élménypedagógiai foglalkozások megtervezésére, előkészítésére és lebonyolítására. Ismerjék a facilitátori (élménypedagógiai tréneri) szerepkört, kompetenciaterületeket és határokat. Legyenek képesek felismerni, hogy egy-egy játékot hogyan tudnak közösségépítésre és/vagy kompetenciafejlesztésre alkalmazni, beépíteni ezeket a nevelési oktatási folyamatba.

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Közösségépítés élménypedagógiával
Képzés típusa távoktatás (kontakt órás)
Besorolás Pedagógus továbbképzés
Oktatás módja Képzés
Képzés jellege (2019-ig) szakmai továbbképző
Óraszám 30 óra (8 óra kontakt óra)
Tanóra hossza 45 Perc
Min. létszám 1 Fő
Max. létszám 30 Fő
Alapítási engedély szám 9-338/2018
Megszerezhető végzettség Tanúsítvány
Kreditpontok száma 30
Szintfelmérés kérhető nem
Vizsgával zárul a képzés igen
Vizsgára bocsátás feltétele részvétel a kontakt órákon és az elektronikus oktatóanyagban előírt idő eltöltése
Számonkérés módja vizsga
Képzés célja A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék az élménypedagógia alapfogalmait, a szociális kompetenciákat és képesek legyenek élménypedagógiai foglalkozások megtervezésére, előkészítésére és lebonyolítására. Ismerjék a facilitátori (élménypedagógiai tréneri) szerepkört, kompetenciaterületeket és határokat. Legyenek képesek felismerni, hogy egy-egy játékot hogyan tudnak közösségépítésre és/vagy kompetenciafejlesztésre alkalmazni, beépíteni ezeket a nevelési oktatási folyamatba.
Képzés célcsoportja A képzési program célcsoportjának tekinthetők mindazon óvodapedagógusok, akik nyitottak az élménypedagógia módszertanának elsajátítására, elméleti hátterének és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek megismerésére.
Kompetenciák A képzésben résztvevő: ismerje az élménypedagógia elméleti hátterét: fogalmát, történetét, az élménypedagógiai tevékenység szakaszait; ismerje az élménypedagógiai alapfogalmakat megértse, hogy a fő hangsúly a csoporttagok együttműködésén, a hatékony tudás- és információ megosztáson alapul; ismerje a kooperatív alapelveket az élménypedagógiában; ismerje az élménypedagógia által kínált tapasztalati tanulás segítő hatását; az élménypedagógiával fejleszthető kompetenciákat, képességeket; ismerje a facilitátor (élménypedagógiai tréner) feladatát, kompetenciáit, az adott tevékenységekre lebontva; ismerje az élménypedagógiai foglalkozás tervezésének lépéseit, és lebonyolításának menetét; sajátítsa el a bemutatott élménypedagógia foglalkozásokat, tevékenységeket és azok módszertanát, használatuk célját. A továbbképzés tananyagegységei: 1. Az élménypedagógia elméleti háttere 2. Élménypedagógiai alapfogalmak 3. Az élménypedagógia mint komplex fejlesztőeszköz 4. A facilitátori szerep 5. Az élménypedagógiai foglalkozások előkészítése 6. Az élménypedagógia foglalkozás lebonyolítása 7. Élménypedagógiai foglalkozások óvodások részére 1. 8. Élménypedagógiai foglalkozások óvodások részére 2.
Előzetesen elvárt ismeret Felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.
Szükséges iskolai végzettség felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
Szükséges szakmai végzettség óvodapedagógus végzettség
Kihelyezett formában elérhető nem

Induló képzések

Jelenleg nem hirdetünk egyetlen képzést sem. Kérjük, látogasson vissza később vagy érdeklődjön cégünk elérhetőségein.