Krízishelyzetek kezelése

A képzés célja a résztvevők számára a kifejezetten súlyos krízisben lévő emberek sürgősségi és hatékony segítése. A kríziselméleteket, krízistípusokat és a krízis lélektani hátterét követően a krízis jeleit, majd a krízisintervenció módszertani részét ismertetjük az első találkozástól, feltáró beszélgetéstől kezdve a segítségnyújtásig. A gyakorlati módszertani technikák nyújtása mellett a résztvevők önismeretüket bővíthetik, önreflexión keresztül fejlődhetnek.

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Krízishelyzetek kezelése
Képzés típusa távoktatás (kontakt órás)
Besorolás Engedélyezett felnőttképzés (D)
Oktatás módja Képzés
Képzés jellege (2019-ig) általános képzés
Óraszám 20 óra (4 óra kontakt óra)
Tanóra hossza 45 Perc
Min. létszám 1 Fő
Max. létszám 30 Fő
Megengedett hiányzás 20%
Nyilvántartásba vételi szám E-000685/2014/D053
Megszerezhető végzettség Tanúsítvány
Szintfelmérés kérhető nem
Vizsgával zárul a képzés igen
Vizsgára bocsátás feltétele részvétel a kontakt órákon és az elektronikus oktatóanyagban előírt idő eltöltése
Számonkérés módja vizsga
Képzés célja A képzés célja a résztvevők számára a kifejezetten súlyos krízisben lévő emberek sürgősségi és hatékony segítése. A kríziselméleteket, krízistípusokat és a krízis lélektani hátterét követően a krízis jeleit, majd a krízisintervenció módszertani részét ismertetjük az első találkozástól, feltáró beszélgetéstől kezdve a segítségnyújtásig. A gyakorlati módszertani technikák nyújtása mellett a résztvevők önismeretüket bővíthetik, önreflexión keresztül fejlődhetnek.
Képzés célcsoportja A képzési program célcsoportjának tekinthetők mindazon személyek, akik nyitottak az eredményes krízisintervenció, a lelki segítségnyújtás, a szubjektív jóllét és lelki egészség- megőrzés témaköreire.
Kompetenciák A képzésben résztvevő megismeri a krízis fogalmait, elméleteit, az intervenció alapelveit és módszertanát. A résztvevő megérti a krízisek kialakulásának okait, a különböző típusok sajátosságait. A képzésben résztvevő képessé válik a különböző krízis típusok felismerésére és az alkalmazandó módszertan beazonosítására, alkalmazására. A résztvevő a fejlődési krízisek, a munkanélküliség, a válás, az erőszak, a betegségek, a gyász és az öngyilkosság kríziskezelési elméleteivel gazdagodik. A képzésben résztvevő elsajátítja a segítő kapcsolat alapelveit és azok alkalmazását. A képzésben résztvevő gyakorlati feladatokon keresztül megismeri az önreflexiós technikákat. A résztvevő képessé válik a segítő tevékenység során gyakran felmerülő kiégési szindróma kezelésére. Tananyagegységek: 1. A krízis alapfogalmai, elméletei 2. A krízisintervenció meghatározása, célja és módszertani alapelvei 3. A krízisintervenció gyakorlati módszertana és technikai megoldásai 4. A krízisek csoportosítása, fejlődési krízisek a serdülőkorig 5. Fejlődési krízisek a fiatal felnőttkortól az időskorig, és azok krízisintervenciós módszertani sajátosságai 6. Akcidentális krízisek: munkanélküliség, válás, erőszak, betegség, gyász és azok krízisintervenciós sajátosságai 7. Öngyilkosság és a szuicid krízis intervenciója 8. A segítők krízise, kiégés/burnout szindróma, helfer szindróma
Előzetesen elvárt ismeret Írni, olvasni, számolni tudás készsége. Egyéb feltételek: alapszintű számítógép-felhasználói (billentyűzet és egér használat,), Internet kezelési ismeret (böngésző használata). A jelentkezési lap tartalmazza a képzésben résztvevő nyilatkozatát arról, hogy ezen ismeretekkel rendelkezik.
Szükséges iskolai végzettség ált. iskola 8 osztályánál kevesebb
Kihelyezett formában elérhető nem

Induló képzések

Jelenleg nem hirdetünk egyetlen képzést sem. Kérjük, látogasson vissza később vagy érdeklődjön cégünk elérhetőségein.