Mediációs technikák

A résztvevők megismerik a mediációt, mint konfliktuskezelési eszközt. A képzés rávilágít a módszer előnyeire és tapasztalati úton betekintést nyújt abba, hogy hogy mi történik a mediációs tevékenység során.

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Mediációs technikák
Képzés típusa távoktatás (kontakt órás)
Besorolás Engedélyezett felnőttképzés (D)
Oktatás módja Képzés
Képzés jellege (2019-ig) általános képzés
Óraszám 20 óra (4 óra kontakt óra)
Tanóra hossza 45 Perc
Min. létszám 1 Fő
Max. létszám 30 Fő
Megengedett hiányzás 20%
Nyilvántartásba vételi szám E-000658/2014/D055
Megszerezhető végzettség Tanúsítvány
Szintfelmérés kérhető nem
Vizsgával zárul a képzés igen
Vizsgára bocsátás feltétele részvétel a kontakt órákon és az elektronikus oktatóanyagban előírt idő eltöltése
Számonkérés módja vizsga
Képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a mediációt, mint konfliktuskezelési eszközt. A tananyag rávilágít a módszer előnyeire és tapasztalati úton betekintést nyújt abba, hogy hogy mi történik a mediációs tevékenység során.
Képzés célcsoportja A képzési program célcsoportjának tekinthetők mindazon személyek, akik bővíteni szeretnék konlfiktuskezelési repertoárjukat.
Kompetenciák A képzésben résztvevő megismeri a mediáció fogalmait, elméleteit, a konfliktuskezelés alapelveit és módszertanát. A résztvevő megérti az alternatív konfliktuskezelési típusok sajátosságait. A képzésben résztvevő képessé válik a különböző konfliktushelyzetek felismerésére és az alkalmazandó mediációs módszertan beazonosítására, megvalósítására. A résztvevő a szükségletekhez, érzelmekhez és javakhoz kapcsolódó elméletekkel gazdagodik. A képzésben résztvevő elsajátítja a jó mediátor jellemzőit és a mediáláshoz szükséges megfelelő időzítést. A képzésben résztvevő különböző alkalmazási területek bemutatásán keresztül ismeri meg a mediáció gyakorlati hasznát. A résztvevő képessé válik a értékelni a mediáció eredményességét és hatásait. Tananyagegységek: 1. Bevezetés a mediációba 2. A mediáció résztvevői 3. A konfliktusok és konfliktuskezelés 4. Alternatív konfliktuskezelés mediálással 5. Szükségletek és érzelmek a mediáció során 6. A mediáció folyamata 7. A mediáción alkalmazott technikák 8. Mediáció alkalmazása a gyakorlatban
Előzetesen elvárt ismeret Írni, olvasni, számolni tudás készsége. Egyéb feltétel: Alapszintű számítógép-felhasználói (billentyűzet és egér használat,), Internet kezelési ismeret (böngésző használata). A jelentkezési lap tartalmazza a képzésben résztvevő nyilatkozatát arról, hogy ezen ismeretekkel rendelkezik.
Szükséges iskolai végzettség ált. iskola 8 osztályánál kevesebb
Kihelyezett formában elérhető nem

Induló képzések

Jelenleg nem hirdetünk egyetlen képzést sem. Kérjük, látogasson vissza később vagy érdeklődjön cégünk elérhetőségein.