Mozgásszervi elváltozások megelőzése az óvodában

A továbbképzés célja az óvodapedagógusok rendelkezésére álló mozgásfejlesztő gyakorlatanyag és eszköztár bővítése. Az óvodapedagógusok legyenek képesek a prevenciós célú mozgásfejlesztő foglalkozásokon alkalmazható eszközök használatára, a gyógytorna-fizioterápia alapelvei szerint összeállított gyakorlatsorokkal tartásjavító tornaprogram megtervezésére, figyelembe véve az óvodáskori fejlődési sajátosságokat. További cél, hogy az óvodapedagógusok legyenek képesek a mindennapi gyakorlatban megjelenő mozgásszervi elváltozások felismerésére és megelőzésére.

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Mozgásszervi elváltozások megelőzése az óvodában
Képzés típusa távoktatás (kontakt órás)
Besorolás Pedagógus továbbképzés
Oktatás módja Képzés
Képzés jellege (2019-ig) szakmai továbbképző
Óraszám 30 óra (8 óra kontakt óra)
Tanóra hossza 45 Perc
Min. létszám 1 Fő
Max. létszám 30 Fő
Alapítási engedély szám 9-337/2018
Megszerezhető végzettség Tanúsítvány
Kreditpontok száma 30
Szintfelmérés kérhető nem
Vizsgával zárul a képzés igen
Vizsgára bocsátás feltétele részvétel a kontakt órákon és az elektronikus oktatóanyagban előírt idő eltöltése
Számonkérés módja vizsga
Képzés célja A továbbképzés célja az óvodapedagógusok rendelkezésére álló mozgásfejlesztő gyakorlatanyag és eszköztár bővítése. Az óvodapedagógusok legyenek képesek a prevenciós célú mozgásfejlesztő foglalkozásokon alkalmazható eszközök használatára, a gyógytorna-fizioterápia alapelvei szerint összeállított gyakorlatsorokkal tartásjavító tornaprogram megtervezésére, figyelembe véve az óvodáskori fejlődési sajátosságokat. További cél, hogy az óvodapedagógusok legyenek képesek a mindennapi gyakorlatban megjelenő mozgásszervi elváltozások felismerésére és megelőzésére.
Képzés célcsoportja A képzési program célcsoportjának tekinthetők mindazon óvodapedagógusok, akik érdeklődnek és tudatosabbá akarnak válni a mozgáshiányból fakadó tartáshibák felismerésének és megelőzésének területén.
Kompetenciák A képzésben résztvevő: ismerje a mozgásfejlődés szakaszait és azok jellemzőit, a mozgásfejlődési rendellenességeket, valamint a csontrendszeri elváltozásokat; ismerje a gerinc fejlődését befolyásoló tényezőket, felismerje a gerincferdülést; sajátítsa el a tartásjavító, gerincmobilizáló, törzs- és vázizom erősítő gyakorlatokat; ismerje a vállöv és a felső végtagok felépítését, elváltozásait, az izmok és ízületek mozgását befolyásoló tényezőket, valamint mozgáskoordinációt segítő gyakorlatokat; ismerje és megértse az alsó végtag ízületeinek, izmainak mozgásban betöltött szerepét, az egyes ízületek és izmok összehangolt működésének sajátosságait; sajátítsa el a felsorakoztatott csoportos, páros és egyéni gyakorlatokon, valamint az elméleti tudásanyagon keresztül a sportos mozgások mindennapjainkba történő beépítésének fontosságát és a mozgás fejlesztésére gyakorolt hatásait; elméleti ismereteit felhasználva, tudjon nyújtó, lazító gyakorlatokat tervezni, valamint ismerje a légzést segítő izmok működésének folyamatait; ismerje a kinesztézia, a propriocepció fogalmait, az egyensúly működéséért felelős szabályozó mechanizmusokat, a reflexes és tanult elemek mozgást és testtartást befolyásoló tényezőit, valamint képessé váljon a testséma és a figyelem fejlesztésére irányuló. gyakorlatok tervezésére; - legyen képes a felismert mozgászavarok korrigálására, vagy az egészséges mozgásfejlődés támogatására akár hétköznapi, akár speciális eszközökkel. A továbbképzés tananyagegységei: 1. Mozgásfejlődés óvodáskorban 2. A helyes testtartás I. –gerinc 3. A helyes testtartás II. – felső végtag, vállöv 4. A helyes testtartás III. – alsó végtag 5. Sportmozgások és játék a mozgásfejlesztésben 6. Izomnyújtás- és lazítás, légzőgyakorlatok 7. Egyensúly és mozgáskoordináció fejlesztése 8. Eszközök, játékok
Előzetesen elvárt ismeret Felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.
Szükséges iskolai végzettség felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
Szükséges szakmai végzettség óvodapedagógus végzettség
Kihelyezett formában elérhető nem

Induló képzések

Jelenleg nem hirdetünk egyetlen képzést sem. Kérjük, látogasson vissza később vagy érdeklődjön cégünk elérhetőségein.