Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Népi játékok a multikulturalitás jegyében
Képzés típusa távoktatás (kontakt órás)
Besorolás Engedélyezett felnőttképzés (D)
Oktatás módja Képzés
Képzés jellege (2019-ig) általános képzés
Óraszám 20 óra (4 óra kontakt óra)
Tanóra hossza 45 Perc
Min. létszám 1 Fő
Max. létszám 30 Fő
Megengedett hiányzás 20%
Nyilvántartásba vételi szám E-000658/2014/D046
Megszerezhető végzettség Tanúsítvány
Szintfelmérés kérhető nem
Vizsgával zárul a képzés igen
Vizsgára bocsátás feltétele részvétel a kontakt órákon és az elektronikus oktatóanyagban előírt idő eltöltése
Számonkérés módja vizsga
Képzés célja A képzés célja a résztvevő számára a magyarság és a nemzetiségek sokszínű kultúrájának, jellegzetes szokásjátékainak és népi játékainak bemutatása a multikulturális, illetve interkulturális szemlélet előtérbe helyezésével, s ezen a téren érzékenységének és tudatosságának erősítése.
Képzés célcsoportja A képzési program célcsoportjának tekinthetők mindazon személyek, akik érdeklődnek saját sokszínű kultúránk iránt, nyitottak népszokásaink és hagyományaink megismerésére.
Kompetenciák A képzésben résztvevő megismeri a multikulturalitás alapvető fogalmait, a multikulturális nevelés alapelveit, jellemzőit. A képzésben résztvevő képessé válik a nemzetiségi kultúra, a táji jelleg megismerésével az azonosságok és különbségek felismerésére, megértésére és elfogadására. A résztvevő a játék személyiségfejlődésre gyakorolt hatásainak ismeretével gazdagodik. A képzés résztvevője elméleti háttértudásanyaggal gazdagodik a magyarországi nemzetiségek történetét, a mai Magyarország nemzetiségi megoszlását, valamint kiemelten Békés megye mai népességét alkotó nemzetiségeit illetően. A képzésben résztvevő megismeri az évszakokhoz és/vagy ünnepkörökhöz kapcsolódó népi hagyományokat, népszokásokat, népi játékokat. A képzésben résztvevő elsajátítja az ismertebb és kevésbé közismert népi játékok módszertani paramétereit, tárgykészítő játékok menetét, a természet adta játékszerek használatát, eszközös játékok szabályait. A résztvevő képessé válik a téli és tavaszi időszakban népi hagyományokon, szokásjátékokon alapuló közösségi programok tervezésére, nemtől és kortól függetlenül, akár közösségépítés, akár fejlesztési céllal. Tananyagegységek: 1. Eszköz nélkül játszható mozgásos játékok 2. Eszközös és tárgykészítő eszközös játékok. Természet adta, illetve a mindennapi tárgyi környezetből átalakítás nélkül játékba vont játékszerek, játékeszközök 3. Eszközös tárgykészítő játékok – Golyós- és labdajátékok 4. A téli ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus játékok, szerepjátékok, szokásjátékok I. A karácsonyi ünnepkör dramatikus játékai, szokásjátékai; karácsonyi köszöntők, betlehemes játékok 5. A téli ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus játékok, szerepjátékok, szokásjátékok II. Maszkos alakoskodások 6. A téli ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus játékok, szerepjátékok, szokásjátékok III. Lakodalmas játékok 7. A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó játékok, szerepjátékok, szokásjátékok I. A húsvéti ünnepkör dramatikus játékai, szokásjátékai 8. A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó játékok, szerepjátékok, szokásjátékok II. A pünkösdi ünnepkör dramatikus játékai, szokásjátékai
Előzetesen elvárt ismeret Írni, olvasni, számolni tudás készsége. Egyéb feltétel: Alapszintű számítógép-felhasználói (billentyűzet és egér használat,), Internet kezelési ismeret (böngésző használata). A jelentkezési lap tartalmazza a képzésben résztvevő nyilatkozatát arról, hogy ezen ismeretekkel rendelkezik.
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Kihelyezett formában elérhető nem

Induló képzések

Jelenleg nem hirdetünk egyetlen képzést sem. Kérjük, látogasson vissza később vagy érdeklődjön cégünk elérhetőségein.

Népi játékok a multikulturalitás jegyében