Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Népi játékok a multikulturalitás jegyében
Képzés típusa távoktatás (kontakt órás)
Besorolás Pedagógus továbbképzés
Oktatás módja Képzés
Képzés jellege (2019-ig) szakmai továbbképző
Óraszám 30 óra (8 óra kontakt óra)
Tanóra hossza 45 Perc
Min. létszám 1 Fő
Max. létszám 30 Fő
Megengedett hiányzás 20%
Alapítási engedély szám 9-336/2018
Megszerezhető végzettség Tanúsítvány
Kreditpontok száma 30
Szintfelmérés kérhető nem
Vizsgával zárul a képzés igen
Vizsgára bocsátás feltétele részvétel a kontakt órákon és az elektronikus oktatóanyagban előírt idő eltöltése
Számonkérés módja vizsga
Képzés célja A továbbképzés célja, hogy az óvodapedagógusok a multi-, illetve interkulturalitás szellemében a magyarság és a nemzetiségek sokszínű népszokásai és népi játékai közvetítésén keresztül az óvodai tevékenységek tartalmi, technikai és módszertani bővítésével megújíthassák eszközkészletüket, repertoárjukat a gyermekek komplex, az egész személyiségre ható fejlesztése érdekében.
Képzés célcsoportja A képzési program célcsoportjának tekinthetők mindazon óvodapedagógusok, akik érdeklődnek saját sokszínű kultúránk iránt, nyitottak népszokásaink és hagyományaink megismerésére.
Kompetenciák A képzésben résztvevő: ismerje a multikulturalitás alapvető fogalmait, a multikulturális nevelés alapelveit, jellemzőit; legyen képes a nemzetiségi kultúra, a táji jelleg megismerésével az azonosságok és különbségek felismerésére, megértésére és elfogadására; ismerje a játék személyiségfejlődésre gyakorolt hatásait valamint az eszköz nélkül játszható mozgásos játékok módszertanát; ismerje a magyarországi nemzetiségek történetét, a mai Magyarország nemzetiségi megoszlását, valamint Békés megye mai népességét alkotó nemzetiségeit; ismerje a népi játékok természetközeli mivoltát, a természetes anyagok játékba vonásának lehetőségeit, a gurítós, pöccintős, dobós játékok szenzomotoros, kognitív, vizuális és verbális képességek fejlődésére gyakorolt hatásait; sajátítsa el az ismertebb és kevésbé közismert népi játékok módszertani paramétereit, a tárgykészítő játékok menetét, a természet adta játékszerek használatát, eszközös játékok szabályait; ismerje a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokat és dramatikus szokásjátékokat; ismerje a téli időszakra jellemző maszkos alakoskodásokat valamint a téli időszakhoz kapcsolódó lakodalmas játékokat; ismerje a húsvét előtti előkészületi időszaktól a pünkösdig tartó időszak nemzetiségi népszokásait, szokásjátékait; ismerje a pünkösdi babonákat, szokásokat, szokásjátékokat, valamint ezek kognitív képességekre, affektív és szociális kompetenciákra gyakorolt hatásait; - legyen képes a téli és tavaszi időszakban népi hagyományokon, szokásjátékokon alapuló programok, hagyományőrző programok tervezésére. A továbbképzés tananyagegységei: 1. Népi játékok Bevezetés 2. Eszközös és tárgykészítő eszközös játékok. Természet adta, illetve a mindennapi tárgyi környezetből átalakítás nélkül játékba vont játékszerek, játékeszközök 3. Eszközös tárgykészítő játékok – Golyós- és labdajátékok 4. A téli ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus játékok, szerepjátékok, szokásjátékok I. Karácsonyi ünnepkör 5. A téli ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus játékok, szerepjátékok, szokásjátékok II. Maszkos alakoskodások 6. A téli ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus játékok, szerepjátékok, szokásjátékok III. Dávid-napi „kutyalakodalom” 7. A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó játékok, szerepjátékok, szokásjátékok I. Húsvét 8. A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó játékok, szerepjátékok, szokásjátékok II. Pünkösd
Előzetesen elvárt ismeret Felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.
Szükséges iskolai végzettség felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
Szükséges szakmai végzettség óvodapedagógus végzettség
Kihelyezett formában elérhető nem

Induló képzések

Jelenleg nem hirdetünk egyetlen képzést sem. Kérjük, látogasson vissza később vagy érdeklődjön cégünk elérhetőségein.

Népi játékok a multikulturalitás jegyében

A továbbképzés célja, hogy az óvodapedagógusok a multi-, illetve interkulturalitás szellemében a magyarság és a nemzetiségek sokszínű népszokásai és népi játékai közvetítésén keresztül az óvodai tevékenységek tartalmi, technikai és módszertani bővítésével megújíthassák eszközkészletüket, repertoárjukat a gyermekek komplex, az egész személyiségre ható fejlesztése érdekében.