Rólunk

Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása 2006-ban abból a célból jött létre, hogy a kistérség (azóta járás) lakossága az összehangolt fejlesztések eredményeképpen minél teljesebb körben jusson hozzá az önkormányzati közszolgáltatásokhoz, és az Önkormányzatok a megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű̋ és optimális felhasználásával biztosítsák, koordinálják és segítsék a mind magasabb szintű ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést, valamint az egyes hatósági igazgatási feladatok szakszerű intézését. Ennek érdekében a Társulás már eddig is számos stratégiai programot és hosszabb távú koncepciót dolgozott ki, melyek a jövő feladatait, elképzeléseit tartalmazzák és segíthetnek abban, hogy a kistérség kiemelkedjen a több évtizede tartó hátrányos helyzetéből.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Békés megye dél-keleti részén, a magyar-román országhatár mentén 17 település 40 ezer fős lakosságát fogja össze, a kis- és közepes nagyságú falvak mellett 4 várost is tömörítve.

A Társulás települései a következők: Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka és Végegyháza.

A szervezet székhelye 2013. január 1-tő̋l Mezőkovácsháza helyett Medgyesegyháza, ahol a Város Önkormányzata látja el a székhely települési feladatok mellett a Társulás munkaszervezeti feladatait is.

A Társulás településeinek közös céljai magukban foglalják többek között a jelen pályázat szempontjából releváns feladatok közül az alábbiakat:

  • egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
  • szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások
  • család-, gyermek-, és ifjúságvédelem
  • esélyegyenlőségi programok megvalósítása
  • sport és ifjúsági ügyek

A települések közös pályázatok kidolgozása érdekében is együttműködnek egymással, a Társulás több sikeres pályázat megvalósításában vesz részt.